پکیج


راهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری بوتان مدل Benessere 30KIS پکیج دیواری بوتان مدل Benessere 30KIS از راندمان 93 درصدی بهره می برد و برای استفاده در واحدهای تا متراژ 260 متر مربع، مناسب می باشد. اما اگر واحد شما در بالاترین طبقه ساختمان است و در بالای سقف واحد […]

پکیج دیواری بوتان مدل Benessere 30KIS


راهنمای انتخاب پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24 RSi پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24 RSi دارای محفظه احتراق بسته و از نوع فن دار می باشد. فن تعبیه شده در این مدل برای رساندن هوای لازم از فضای آزاد و تخلیه گازهای ناشی از احتراق مورد استفاده قرار میگیرد. […]

پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24 RSi


راهنمای انتخاب و خرید پکيج دیواری بوتان مدل CV424s پکيج دیواری بوتان مدل CV424s از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار بوده و دراای راندمان 88 درصدی می باشد. بدلیل دارا بودن محفظه احتراق بسته این پکیج ها از نوع فن دار می باشند. فن تعبیه شده در مدل […]

پکيج دیواری بوتان مدل CV424sراهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری گازی بوتان مدل Optima 28KIS پکیج دیواری گازی بوتان مدل Optima 28KIS از نوع پکیج های دومبدل می باشد. این مدل با دارا بودن دو مبدل حرارتی ایتالیایی (با حداقل رسوب گیری) قادر به تأمین آبگرم مصرفی و گرمایش لازم برای محیط هستند. ضمن […]

پکیج دیواری گازی بوتان مدل Optima 28KIS


راهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi پکیج دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار می باشد و با راندمان حرارتی 92.8 درصد براساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 210 متر مربع مناسب است. پکیج دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi از […]

پکیج دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi


راهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24i پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24i با دارا بودن راندمان حرارتی 92 درصدی بر اساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 210 متر مربع، مناسب می باشد. اما اگر واحد شما در بالاترین طبقه ساختمان است و در […]

پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24iراهنمای انتخاب پکیج دیواری گازی بوتان مدل Calda Venezia 24 KIS پکیج دیواری گازی بوتان مدل Calda Venezia 24 KIS از نوع تک مبدل بوده و برای استفاده در واحدهای تا 210 متر مربع مناسب می باشد. اما اگر واحد شما در بالاترین طبقه ساختمان است و در بالای سقف […]

پکیج دیواری گازی بوتان مدل Calda Venezia 24 KIS


راهنمای خرید پکيج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi پکيج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi از نوع دو مبدل و فن دار می باشد و با دارا بودن راندمان 89 درصدی بر اساس نظر سازنده می تواند برای واحدهای تا متراژ 200 متر مربع، استفاده گردد. اما اگر واحد شما در […]

پکیج بوتان دیواری مدل Parma 24RSi


راهنمای انتخاب خرید پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار می باشد و با راندمان حرارتی 93 درصد براساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 150 متر مربع مناسب است. پکیج دیواری بوتان مدل […]

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSiراهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری بوتان مدل Bita 22 پکیج دیواری بوتان مدل Bita 22 از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار می باشد و با راندمان حرارتی 89.9 درصد براساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 150 متر مربع مناسب است. پکیج دیواری بوتان مدل Bita 22 از […]

پکیج دیواری بوتان مدل Bita 22