پکیج بوتان


راهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری بوتان مدل Perla 32RSi پکیج دیواری بوتان مدل Perla 32RSi از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار می باشد و با راندمان حرارتی 92 درصد براساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 190 متر مربع مناسب است. پکیج دیواری بوتان مدل Perla 32RSi از […]

پکیج دیواری بوتان مدل Perla 32RSi


راهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری بوتان مدل Perla pro پکیج دیواری بوتان مدل Perla pro 32RSi از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار می باشد و با راندمان حرارتی 92 درصد براساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 190 متر مربع مناسب است. پکیج دیواری بوتان مدل Perla […]

پکیج دیواری بوتان مدل Perla pro 32RSi


راهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری بوتان مدل Bita 24 پکیج دیواری بوتان مدل Perla pro 32RSi از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار می باشد و با راندمان حرارتی 90 درصد براساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 200 متر مربع مناسب است. پکیج دیواری بوتان مدل Perla pro 32RSi از […]

پکیج دیواری بوتان مدل Bita 24راهنمای خرید پکيج دیواری بوتان مدل Parma 22RSi پکيج دیواری بوتان مدل Parma 22RSi از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار می باشد و با راندمان حرارتی 89 درصد براساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 130 متر مربع مناسب است. پکيج دیواری بوتان مدل Parma 22RSi از جدیدترین پکیج […]

پکيج دیواری بوتان مدل Parma 22RSi


راهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi از نوع پکیج های دو مبدل و فن دار و با دارا بودن راندمان حرارتی 92 درصد بر اساس نظر سازنده، برای استفاده در واحدهای تا متراژ 165 متر مربع مناسب می باشد. پکیج بوتان مدل […]

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi